Albert Camus

Als het leven zinloos is dan komt zelfmoord in beeld. Normaal gesproken doet u immers ook geen dingen die zinloos zijn, of in ieder geval niet een leven lang. De Franse filosoof Albert Camus stelde letterlijk de vraag of men zelfmoord zou moeten plegen of niet. Hij stelde  dat dat de enige vraag is die filosofisch interessant is omdat we pas een betekenisvol leven kunnen leiden wanneer we deze vraag hebben beantwoord. Camus maakte van deze vraag zijn levenswerk en hij is dan ook onlosmakelijk verbonden met zingeving.

Camus vergeleek het leven met de mythe van Sisyfus. In de mythe wordt Sisyfus gedwongen om niets anders te doen dan een rotsblok naar de top van een berg te rollen. Eenmaal boven rolt het rotsblok altijd terug zodat Sisyfus opnieuw kan beginnen. Sisyfus wordt zo geconfronteerd met het feit dat hij in een absurde wereld is beland. Een wereld die er gewoon is en zich niets aantrekt van zijn aanwezigheid.

Toch komt Sisyfus tot de conclusie dat hij geen zelfmoord hoeft te plegen. Zijn verhaal lijkt op het verhaal van Viktor Frankl, ook Sisyfus stelt dat er betekenis is te vinden in hoe men zelf met dingen omgaat. Juist het feit dat het allemaal geen moer uitmaakte gaf hem een reden om door te zetten. Voor zichzelf. 

Schrijf mee in het gastenboek Jouw Leven als Kunstwerk en geef uw eigen goede redenen om dat rotsblok te blijven rollen (of water naar de zee te blijven dragen)!