Zingeving

Zingeving betekent haast het hetzelfde als 'het leven is zinloos'. Immers, had het leven zin, dan was zingeving overbodig. Maar omdat het leven geen zin heeft vanuit zichzelf is zingeving noodzakelijk. 

Zingeving wordt een noodzakelijkheid wanneer het leven geen zin heeft. Of anders gezegd, als van het leven geen zin meer te ontvangen is, moet het zelf bedacht worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat zingeving een menselijke conditio sine qua non is. Zonder zin kan de mens niet leven. Vergelijk het ook met het verhaal van Viktor Frankl. Hij stelt dat de mens alles aan kan als hij een zin aan het leven toekent. Hieruit volgt ook het omgekeerde, dat de mens zonder zin niet kan leven. 

De popartiest Sting zegt "Man cannot live without myth", maar zingeving ontlenen aan grote verhalen, de mythes, is verleden tijd. Het is tijd voor een nieuw verhaal.