Euthanasie

Waarom geen euthanasie als je tiener, twintiger of dertiger bent en gezond? Wat een samenleving een goede dood, de letterlijke vertaling van het woord euthanasie, vindt vertelt veel over wat een samenleving een zinvol leven vindt. Een ondraagbaar lijden wordt tegenwoordig gezien als een reden om vrijwillig uit het leven te stappen. Dit betekent dat een zinvol leven een leven zonder lijden is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een christelijke samenleving waarin lijden een grote betekenis heeft. Daarin is het lijden niet zinloos. 

Het christelijke verhaal geeft een betekenis aan het persoonlijk lijden. Omdat tegenwoordig lijden geen betekenis meer heeft, maar een reden kan zijn om uit het leven te stappen, kun je stellen dat onze huidige samenleving geen verhaal meer heeft voor het lijden en zo wordt het lijden zinloos. 

De claim van deze website is dat we hard op weg zijn om de wereld te onttoveren en te ontdoen van haar verhalen. Verhalen die nodig zijn om het leven betekenis te geven. Ik ben benieuwd wat de volgende acceptabele reden wordt om het leven voltooid te noemen. Misschien wel als je geld op is of wanneer je geen nieuwe dingen meer te ontdekken hebt. Want wie wil er nu arm zijn of in de sleur zitten? En zo zou het kunnen dat over een tijdje gezonde jonge mensen hun leven voltooid achten en er een punt achter zetten. 

Nu is de tijd om zingeving hoog op de agenda te plaatsen!