Zin en...

Het mag geen verrassing zijn dat de zin van het leven een rol van betekenis speelt op tal van terreinen. In deze rubriek wordt ingegaan op verschillende terreinen. Aan bod komen vragen als:

Wat zou het bedrijfsleven kunnen met zingeving? Is daar geld aan te verdienen? Of zou het bedrijfsleven mensen moeten helpen een zinvol bestaan te leiden?

Wat zouden beleidsmakers nu moeten met zingeving? Beleid dient toch wetenschappelijk onderbouwd te zijn? Of gaat er iets mis wanneer alleen op wetenschap wordt vertrouwd?

Wat is de waarde van het onderwijs als de leerling later ontdekt dat zijn opleiding hem of haar niet in staat heeft gesteld om het grote zinloze het hoofd te bieden? Om aan zingeving te doen. Is daar een lesprogramma voor te maken?