Boek

Wie zelf wil bepalen hoe hij sterft moet zich "innerlijk vrij maken" van alle gangbare opvattingen tegen een vrijwillig levenseinde. Onze cultuur heeft nogal wat opvattingen over daarover. Zelfmoord is bijvoorbeeld best een beladen term. Gerard Kind helpt ons onszelf te bevrijden van allerlei ideeën uit onze cultuur. Eenmaal bevrijd hiervan kunnen we een levenseinde kiezen dat recht doet aan wie we zijn.

De mooiste dood - 2012

Hij doet dit door een aantal argumenten tegen euthanasie op hun merites te toetsen. Lijden zou bijvoorbeeld louteren. Kind laat zien dat dit lang niet altijd zo hoeft te zijn. Een lang ziekbed kan juist al het menselijke aan iemand ontnemen. God zou het verbieden. Kind wijst op de moordpartijen in de bijbel waar God opdracht toe gaf en de zelfmoorden die zo goed als onbesproken blijven. Dood willen zou een stoornis zijn. Kind vraagt zich af waarom het niet de valide uitkomst kan zijn van een met zorg uitgevoerde afweging. 

Het project van Kind heeft als doel het individu trots te kunnen laten sterven. Trots in de zin dat het een waardige aflsuiting is van iemands eigen leven waarbij zijn of haar levensfilosofie nog één keer tot uitdrukking kan komen. Dat vergt wel een stevige set aan overtuigingen die weerstand kunnen bieden aan wat gangbaar is in onze maatschappij. Het citaat van Boeddha past perfect in het boek:

Hecht geen geloof aan tradities, zelfs al zijn ze geaccepteerd door vele generaties en in vele landen. Geloof niet iets omdat velen het herhaald hebben. Geloof niets op grond van de autoriteit van een of andere wijze of omdat het in de boeken geschreven staat. Geloof niets op grond van het voordeel van de twijfel. Geloof niet in dat wat je jezelf hebt voorgesteld, denkende dat het door God of goden ingegeven is. Geloof niets alleen maar op grond van autoriteiten, zoals meesters of leraren. Maar geloof dat wat je in zorgvuldi zelfonderzoek hebt beproefd, wat je innerlijk hebt ervaren als heilzaam voor jezelf en anderen.

Voor wie het leven zinloos vindt, is Kinds ontmaskering van heersende opvattingen een feest van herkenning. Op de plekken waar Kind probeert daar iets voor in de plaats te stellen zal het soms even slikken zijn. Kinds ideeën lijken uit de lucht te vallen - wat ook weer niet zo raar is aangezien het om persoonlijke overtuigingen gaat. Waarom zou je trots moeten sterven? Omdat Nietzsche dat ooit zei? Waarom zou je anderen betrekken in je overwegingen? Omdat ze dan minder verdriet hebben? En de hamvraag blijft natuurlijk waarom je überhaupt zou moeten sterven? 

 

 

.