Prediker

Voor Prediker, één van de geschriften uit het Oude Testament, is alles ijdelheid. Zingeving lijkt onmogelijk. Prediker ziet om zich heen steeds hetzelfde gebeuren. De zon komt op en gaat weer onder, de wind blaast uit het noorden en dan weer uit het zuiden. Nooit is er iets nieuws en de mens raakt maar niet verzadigd. 

Prediker schrijft dat hij koning was over Israël en probeerde onderzoek te doen naar de wijsheid op aarde. Hij stelt te willen weten hoe mensen het beste moeten leven. Zijn conclusie is dat alles ijdelheid is, najagen van de wind! Deze kennis die hij vergaart heeft, stemt hem somber. Hij stelt dat hoe meer je weet, hoe ongelukkiger je bent. Nergens vindt het verstand houvast en de wereld lijkt absurd. Hij lijkt wel een verre voorloper van de filosoof Camus en Weber.